Hellp Syndroom, wat is dat?

               

Hellp: Ernstige vormen van  Pre-Eclampsie

Een hoge bloeddruk (hypertensie) die optreedt tijdens de zwangerschap noemt men zwangerschaps- hypertensie. Als er naast de Zwangerschapshypertensie ook sprake is van eiwitverlies in de urine dan spreekt men van pre- eclampsie. Een complicatie bij pre- eclampsie is het optreden van stuipen (toevallen.) Men spreekt dan van eclampsie. Ook ander complicaties kunnen optreden: b.v. een HELLP- syndroom.

De letters HELLP staan voor Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Plates. Met andere woorden: Er is sprake van een verhoogde afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde leverfunctie en een tekort aan bloedplaatjes waardoor de bloedstolling wordt ontregeld.
Zwangerschapshypertensie, pre- eclampsie (HELLP- syndroom) en eclampsie treden meestal op na de 20e zwangerschapsweek en kunnen zowel geleidelijk als zeer acuut ontstaan tijdens, bij of na de zwangerschap of bij de bevalling, maar ook in de eerste, tweede of derde dag na de bevalling. Ernstige vormen van pre- eclampsie zoals het HELLP- syndroom kunnen voor moeder en kind levensbedreigend zijn en vereisen een opname in het ziekenhuis.